O společnosti Fotogalerie Kontakt
Projekce, výroba, prodej, náhradní díly, opravy a servis elektropohonů a motorů do 1000kW

Náhradní díly

Tachodynamo K-10, 2STZ 055 - 3STZ 055. Kotvičky a sběrací ústrojí tacha STZ.
Sběrací kartáče, komůrky pro motory posuvů i vřeten.
Části regulátorů FORMIC, reléová jednotka impulsní převodníky


Konektory ŠR pro motory posuvů i vřeten.
Rychlé pojistky pro ochranu polovodičových prvků (tyristorových modulů) v regulátorech REVER i FORMIC; 6 - 200 A
Polovodičové prvky regulátorů REVER a FORMIC - tyristorové moduly 32 - 160 A, tyristory do 60 A, diody.


Inkrementální rotační snímač IRC, rozkladač EF4LD a EF4KD, tachodynamo K-10 a jejich spojky.
Tlumivky komutační a tlumivky okruhových proudů.
Motor 2ATM pro ventilátory motorů V, SRT a MF. Ložiska pro všechny typy stejnosměrných motorů.


Bloky pro měniče REVER.
Desky A-10, A-11, A-12, A-13, A-14,A-01, A-02, A03, A04 pro regulátory FORMIC

Česká verze      English version